Thông tin chi tiết:
Hà Thị Biếc
Phó Giám đốc Hà Thị Biếc
Ngày tháng năm sinh 01/11/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Giáo viên Toán
Điện thoại 0968947340
Email biechatk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều