Ban lãnh đạo
 • Mông Thế Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0986094947
  • Email:
   mtcuong281265@gmail.com
 • Hà Thị Biếc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0968947340
  • Email:
   biechatk@gmail.com